विचार

  • अध्यात्म-चिन्तन

      अध्यात्म-चिन्तन (अज्ञानबाट बोधतर्फ) भाद्र १९ , काठमाडौँ। आध्यात्मिक चिन्तक जिद्दू कृष्णमूर्त्तिले प्रयासविहीन अवलोकन (effortless awareness) को धेरै चर्चा गरेका…

    Read More »
Back to top button
Close