समाचार

अफ्नै ११ महिने छोरिको खुकुरी प्रहार गरि , दुई टुक्रा हुने गरि काट्ने दानव

[mashshare]

सोलुखुम्बु गुदेल ९ नाम्लुङ मा आफ्नै बाउले आफ्नै ११ महिनाको छोरिको खुखुरी पहारगरि हत्या यो अबस्थाले गरेको फोटो सामाजिक सन्जालमा पाइयो । येस्तो खालको घटना घट्नु भनेको निकै नराम्रो हो । आफ्नै सन्तानलाइ , दुई टुक्रा हुने गरि काटेर के गरेको यो दानबले ?

यो बालकले के अपराध गरेको छ र ?? यो ११ महिने बच्चिको गल्ती चाहिँ के नै हुन सक्छ र येस्तो दुई टुक्रा हुने गरि काटेको ?? येस्ता अपराधिलाइ मृत्यु दन्ड दिने कानुन लेराउन पर्छ अनि मात्र देशमा येस्ता अपराध घटछन ।

जाबो 200 रुपैयाको जरिवाना गराउदा हेल्मेट लगाउछ्न, येस्ता अपराधिलाइ फासी दिदा कसो येस्तो अपराध नघटला ?? दुई चारजनालाइ झुन्ड्याएर त हेर न सरकार !!

हत्या, बलत्कारी अनि बालक हत्यारा सबैलाइ एउटै सजाए भनेको मृत्युु दन्ड हुनै पर्छ नत्र समाजमा अपराध घट्ने छैन ।सोलुखुम्बु गुदेल ९ नाम्लुङ मा आफ्नै बाउले आफ्नै ११ महिनाको छोरिको खुखुरी पहारगरि हत्या यो अबस्थाले गरेको फोटो सामाजिक सन्जालमा पाइयो ।

येस्तो खालको घटना घट्नु भनेको निकै नराम्रो हो । आफ्नै सन्तानलाइ , दुई टुक्रा हुने गरि काटेर के गरेको यो दानबले ? यो बालकले के अपराध गरेको छ र ?? यो ११ महिने बच्चिको गल्ती चाहिँ के नै हुन सक्छ र येस्तो दुई टुक्रा हुने गरि काटेको ??

येस्ता अपराधिलाइ मृत्यु दन्ड दिने कानुन लेराउन पर्छ अनि मात्र देशमा येस्ता अपराध घटछन । जाबो 200 रुपैयाको जरिवाना गराउदा हेल्मेट लगाउछ्न, येस्ता अपराधिलाइ फासी दिदा कसो येस्तो अपराध नघटला ?? दुई चारजनालाइ झुन्ड्याएर त हेर न सरकार !!

सुन्दर नेपालबाट

Tags

News

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close