पदर्शनको क्रममा आफ्ना कर्मचारी ले बल प्रयोग गरेको मा नेपाल प्रहरी को आपत्ति

Back to top button
Close